Skjeggvoks

af


 

 

Made in Germany

Nytt, mykt rør

contents ca. 13g /ml

fargelØs

Order No. 378

 

>>>Onlineshop<<<

Brugsverledning inne:

- smØr inn med litt skjeggvoks

- la det bli tØrt et kort Øyeblikk

- sett skjeggen i Ønsket form

- lettvint å vaske ut med vann